Norsk skole: jenter skal sminke seg, gutter spiller brettspill

På en norsk skole, i dag: Skolen skal sveise gruppene sammen på tvers av klassene, men ikke på tvers av kjønn. Tvert imot ser læreren det tydeligvis som sin oppgave å sementere de kjønnsrollene som barn dessverre møter overalt ellers:

At jenter skal være passive og opptatt av utseendet. Deres største verdi ligger tross alt i hvordan de ser ut.

At gutter skal være aktive og bruke hodet.

Og at det er slik det skal være, for dette har elevene bestemt selv. Det har tydeligvis ikke falt læreren inn at hen kan – og bør! –være en motpol til skadelig kjønnsroller som innskrenket begge kjønnenes handlingsrom og valgmuligheter.

En trenger ikke all verdens fantasi for å finne på aktiviteter som begge kjønn kan ha like stor glede av, uten å fortelle guttene og jentene hva de «får lov» til å ha med seg. Uten å fortelle jentene at det er utseendet som teller. Uten å fortelle guttene at den største verdien ei jente har, er hvordan hun ser ut. At jenter kun er opptatt av hår og sminke. Uten å fortelle jentene at det kun er gutter som kan like dataspill og brettspill.

Hvis dette gjenspeiler den generelle holdningen hos lærere og foreldre i dag, må jeg si at jeg er dypt bekymret for barna våre som vokser opp med dette!